Yogaställning fisken

Svenskt namn på yogaställningen: Fiskställningen

Namn på yogaställningen: Matsyasana / Fish Pose

Svårhetsgrad på yogaställningen: Medel

Typ av övning: Bakåtböjningar

Att tänka på: Fiskställningen är en övning som rekommenderas om man vill slappna av i nacken.

Startposition: Sitt på golvet med sammanpressade fötter och lår. Luta dig sakta bakåt och spänn ut bröstet.

Slutposition: Från startpositionen låter du huvudet glida ner mot golvet. Överkroppen vilar på huvudet som ligger mot golvet. Armarna utsträckta längs med kroppen , alternativt framåt över huvudet längs golvet.Matsyasana Bakåtböjningar.
Fiskställningen med raka ben. Notera hur händerna är placerade.


Matsyasana Bakåtböjningar.
Låt överkroppen försiktigt vila på hjässan. Spänn ut bröstet. Glöm inte bort att andas.