Yogaställning framåtböjning
med korslagda ben

Svenskt namn på yogaställningen: Framåtböjning

Namn på yogaställningen: Sukhasana / Forward Bend

Svårhetsgrad på yogaställningen: Medel

Typ av övning: Smidighetsövning

Att tänka på:

Startposition: Sitt på golvet med med korslagda ben.

Slutposition: Placera händerna precis framför benen. Sträck sakta fram fingertopparna för att nå helt utsträckta armar. Om du har möjlighet forsätt att sträcka dig framåt så att pannan vilar mot golvet.Sukhasana framåtböjning.

Sitt med korslagda ben. Sträck ut armarna framåt så långt det går.
Böj ned överkroppen så att pannan når golvet.