Yogaställning huvudstående

VARNING övningen medför
stor risk för skador

Svenskt namn på yogaställningen: Huvudstående

Namn på yogaställningen: Sirsasana / Head Stand

Svårhetsgrad på yogaställningen: Svår

Typ av övning: Balansövning

Att tänka på: VARNING Belasta huvud och nacke mycket försiktigt. Du kan lätt skada dig om du är ovan när du utför övningen. Övningen är INGEN nybörjar övning! OBS övningen ska inte utföras av gravida! Eftersom risken för olika skador är stor vid yogaövningen Sirsasana så ska denna övningen endast utföras under direkt handledning av en erfaren yoga instruktör.

Startposition: Huvudstående är en svår övning där risken för skador är stor även hos erfarna yoga utövare. Om du väljer att genomföra övningen huvudstående så ska denna INTE göras som första övning i ett yogapass. Det är viktigt att kroppen är uppvärmd och att balansen känns bra. Känner du dig stel och ur form så hoppa över övningen.

Sitt på på golvet med knän och armbågar i golvet. Placera placera underarmarna på ett mjukt underlag. Låt händerna vara knäppta. Sträck på benen så att kroppen bildar ett upp och nedvänt V. Skjut ifrån med tårna så att kroppen sträcker ut sig. Vikten ska inte placeras på huvud och halskotor, utan tas upp av underarmar och axlar. Klarar du inte att lyfta huvud från marken när du står i den omvända V ställningen så är du för svag i överkroppen för att genomföra övningen.

Slutposition: När du står i slutpositionen så vilar vikten på underarmar och axlar (EJ huvud och ryggkotor) sträck försiktigt upp benen mot himmelen.

Sirsasana balansövning övning.
På bilden visas startpositionen
med nedåtlutat huvud.
i yogaställningen huvudstående.
Sirsasana balansövning övning.
Även denna bild visar
startposition i huvudstående
Sirsasana balansövning övning.

När man behärskar yogaställningen huvudstående så kan den genomföras med benen ihop eller som på bilden ovan med särade ben.
Sirsasana balansövning övning.

Slutposition med benen ihop.


Sirsasana balansövning övning.

Ovan visas hela sekvensen hur man kommer upp i yogaställningen huvudstående. Hela vikten ska bäras av underarmar och axlar.

Ett alternativ till yogaställningen huvudstående är yogaställningen Haren. Haren är bättre att göra eftersom skaderisken är mindre.