Yogaställning kattställningen

Svenskt namn på yogaställningen: Kattställningen

Namn på yogaställningen: Bidalasana / Cat Pose

Svårhetsgrad på yogaställningen: Normal

Typ av övning: Andningsövning

Att tänka på: Försök att fokusera på varje enskild ryggkota när du sträcker ut ryggen.

Startposition: Se bilden nedan

Slutposition: Se bilden nedan

Bidalasana andningsövning.
Kattstallningen start position.
Bidalasana andningsövning.
Kattstallningen slutposition. Försök att håla positionen under flera långsamma andetag