Yogaställning Kobraställningen

Svenskt namn på yogaställningen: Kobraställningen

Namn på yogaställningen: Bhujangasana. / Cobra Pose

Svårhetsgrad på yogaställningen: Medel

Typ av övning: Bakövningar

Att tänka på: Kobran är lätt att göra fel. Ett vanligt fel är att man låter armbågarna peka utåt, de ska peka bakåt.

Startposition: Ligg på mage med pannan och handflatorna mot golvet. Fötterna ska vara ihop.

Slutposition: Lyft händerna från golvet. Res överkroppen och huvudet från golvet använd rygg och bakdelens muskler. När du har lyft dig upp så mycket som möjligt använd då händerna för att lyfta överkroppen ytterligare.Bhujangasana Bakåtböjningar.
Kobrastallning med raka ben. Notera hur händerna är placerade.Bhujangasana Bakåtböjningar.
Lyft överkroppen med hjälp av rygg och bakdelens muskler.
Ta hjälp av händerna i övningens slut del.