Yogaställning plogställningen

Svenskt namn på yogaställningen: plogställningen

Namn på yogaställningen: Halasanal / Plow Pose

Svårhetsgrad på yogaställningen: Svår

Typ av övning: Omvända ställningar

Att tänka på:

Startposition: Se nedan

Slutposition: Se nedanHalasana Omvända ställningar.
Plogställningen med raka ben. Notera hur händerna är placerade.Halasana Omvända ställningar.
Lägg märke till armarnas position.