Yogaställning Solhälsningen

Svenskt namn på yogaställningen: Solhälsningen

Namn på yogaställningen: Surya Namaskar / Salute to the sun

Svårhetsgrad på yogaställningen: Enkel yogaövning som ofta används som uppvärmning

Typ av övning: Uppvärmning

Att tänka på: Solhälsningen består av en serie av övningar. Gör dessa långsamt och glöm ej att fokusera på andning.

Startposition: Se bilderna nedan.

Slutposition: Se bilderna nedan.Surya Namaskar - Solhälsningen - Grundövning.


Solhälsningen är ofta den första yogaställning man lär sig. Den fungerar utmärkt som ett helt yogapass om man har lite tid. Gör alla nio övningarna långsamt och fokusera på andningen. Ofta genomför solhälsningen fyra till sex gånger efter varandra, men har du bråttom så är en gång bättre än ingen gång.

 1. Första ställningen är berget Lägg ihop handflatorna och känn hur din kropp är förankrad i underlaget genom fötterna.
 2. Sträck armarna mot himlen samtidigt som du andas in. Fötterna är fortfarande ihop.
 3. Andas ut och sträck ner händerna sakta mot underlaget.
 4. Res på huvudet och andas in. Fortfarande framåt lutad.
 5. Andas ut och för benen bakåt så att din kropp är parallel med underlaget.
 6. Fortsätt utandningen och böj kroppen så att huvudet kommer närmare underlaget.
 7. Res på överkroppen och inte yogaställningen kobran. Under övningen ska du andas in och pressa händerna mot golvet.
 8. Res upp bakdelen mot himlen samtidigt som du står på tå och har händerna mot underlaget. Du står nu i yogaställningen hunden Försök att stanna i ställningen i tre långsamma andetag.
 9. Res dig och stå bredbent med ett ben framför det andra. Sträck upp händerna mot himlen. Yogaställningen brukar kallas krigaren.Surya Namaskar - Solhälsningen - Grundövning.

Ovan visas en annan variant av solhälsningen. Det finns många varianter på temat solhälsning. De olika varianterna är olika svåra att göra. Hitta en variant som passar dig. Det gäller att göra övningarna långsamt och att fokusera på andningen.

 1. Första ställningen är berget Lägg ihop handflatorna och känn hur din kropp är förankrad i underlaget genom fötterna.
 2. Sträck armarna bakåt långsamt, samtidigt som du andas in. Fötterna är fortfarande ihop. Du kan om du vill böja knäna.
 3. Kraftig framåtböjning. Andas ut och sträck ner händerna sakta mot underlaget. För huvudet mot knäna. Du kan välja om du vill pressa huvudet mot knäna med hjälp av händerna eller om du vill sträcka ner händerna mot underlaget.
 4. Res på huvudet och andas in. Fortfarande framåt lutad. Ha fingertopparna mot underlaget. För vänster ben bakåt.
 5. Andas ut och för även höger benen bakåt. Handflatorna mot underlaget. Armanarna raka.
 6. Fortsätt utandningen. Böj armarna och för kroppen närmare underlaget.
 7. Res på överkroppen och inte yogaställningen kobran. Under övningen ska du andas in och pressa händerna mot golvet.
 8. Res upp bakden mot himlen samtidigt som du står på tå och har händerna mot underlaget. Du står nu i yogaställningen hunden Försök att stanna i ställningen i tre långsamma andetag.
 9. Res på huvudet och andas in. Fortfarande framåt lutad. Ha fingertopparna mot underlaget. För vänster ben bakåt.
 10. Kraftig framåtböjning. Andas ut och sträck ner händerna sakta mot underlaget. För huvudet mot knäna. Du kan välja om du vill pressa huvudet mot knäna med hjälp av händerna eller om du vill sträcka ner händerna mot underlaget.
 11. Sträck armarna bakåt långsamt, samtidigt som du andas in. Fötterna är fortfarande ihop. Du kan om du vill böja knäna.
 12. Sista ställningen är berget Lägg ihop handflatorna och känn hur din kropp är förankrad i underlaget genom fötterna.