Yogaställning triangelställning

Svenskt namn på yogaställningen: triangelställning

Namn på yogaställningen: Utthita Parsvakonasanal / Extended Side Angle Pose

Svårhetsgrad på yogaställningen: Medel

Typ av övning: Stående ställningar

Att tänka på:

Startposition: Stå upprätt med ett mellanrum mellan benen på ca 1.3 till 1.5 meter. Vrid kroppen så att höftben och axlar är i linje. Böj främre benet.

Slutposition: Sänk axelpartiet och sträck upp samma hand det bakre benet. Om du har vänster ben bakom dig så sträck upp vänster arm. När du sträcker upparmen så sträck även det vänstra benet. Försök att hålla ställningen under ett par andetag. Yogaställning Utthita Parsvakonasanal, triangeln

Startposition: Benen ska stå brett isär

 Yogaställning Utthita Parsvakonasanal, triangeln

Slutposition: Flytta händerna långsamt i en vid båge. Det ska kännas som om kroppen lyfter från marken.